۶ شاخص بهبود اقتصادی

۶ شاخص بهبود اقتصادی

6 شاخص بهبود اقتصادی نکته جالب این است که هر گونه بحث طولانی در مورد بازار سهام می شود بدون توجه نظریه اقتصادی بدست می آید. از اوایل سال 2018، می توان گفت که اقتصاد به میزان مشخصی از رکود…

بیشتر بخوانید