اخذ مجوزهای واردات و صادرات

اخذ مجوزهای واردات و صادرات

اخذ مجوزهای واردات و صادرات | مجوزهای واردات کالا مجوزهای واردات و صادرات کالاها   مجاز Goods in Free Circulation عبارت است از کالاهایی که می توان بدون قید و شرط گمرکی نسبت به ترخیص کالا از گمرک اقدام کرد. این اصطلاح…

بیشتر بخوانید