مرجوع نمودن کالا

مرجوع نمودن کالا

مرجوع نمودن کالا کالاهایی که وارد گمرک شده ولی بنا به دلایلی امکان ترخیص آن نیست وصاحب کالا قصد اعادهآ را از کشور دارد ، کالای مرجوعی نامیده میشودو در ایران معمولا از فرودگاه امام خمینی مرجوع می شود(بار مرجوعی…

بیشتر بخوانید