جوانب مثبت و منفی از تجارت کاغذی

جوانب مثبت و منفی از تجارت کاغذی

تجارت کاغذی یک محیط بازار شبیه سازی شده است که در آن شرکت کننده تصمیم گیری های خرید و فروش را می نویسد، و به قراردادهای واقعی در کارگزاری ترجیح میدهند. این فرآیند می تواند ساده باشد، با چند عدد…

بیشتر بخوانید