ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات برنج حذف شد

ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات برنج حذف شد

ئیس انجمن وارد کنندگان برنج طی نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی ضمن اشاره به تبدیل ارز واردات این محصول از ۴۲۰۰ تومانی به نیمایی، از قطره چکانی بودن اختصاص همان ارز، رسوب ۵۰۰ هزار تن برنج در گمرک…

بیشتر بخوانید