حواله های ارزی

T/T همان پرداخت نقدی از طریق حواله می باشد. TT مخفف کلمه Telegraphic Transfer یا انتقال تلگرافی است.

در حال حاضر به دلیل مشکلاتی که  علیه بانکها و وجود مشکلات (حواله های ارزی) جهت روش پرداخت LC  روش TT رایج ترین شیوه پرداخت خارجی می باشد.

هدف شرکت میداف تجارت جنوب در زمینه حواله های ارزی ارسال سریع و مطمین برای شرکتهای حقوقی  می باشد.