ترخیص تجهیزات کارخانجات و نیروگاهی

ترخیص تجهیزات کارخانجات و نیروگاهی

ترخیص تجهیزات کارخانجات و نیروگاهی  صنعت کلیدی و راهبردی نیرو یکی از حوزه‌های اصلی شرکت بازرگانی میداف تجارت جنوب می باشد. ترخیص تجهیزات کارخانجات و نیروگاهی در این حوزه، از اولین شرکتهای  ایرانی به شمار می‌رود که در زمینه‌ترخیص تجهیزات…

بیشتر بخوانید