نرخ رسمی ارز گمرک بر اساس آخرین تغییرات  جمهوری اسلامی ایران

تاريخ اعتبار از ۱۳۹۹/۰۴/۲۸لغایت ۱۳۹۹/۰۵/۰۳