فهرست نمایندگی‌ها و دفاتر شرکت میداف تجارت جنوب

دفتر کانادا

دفتر کانادا

Suite 3400 10181 101. St. NW Edmonton AB T5J 5S6.CANADA
تلفن دفتر : ۸۵۱۷۷۸۳ (۷۸۰) ۰۰۱
ایمیل: canada[At]meydaf.com

دفتر دانمارک

دفتر دانمارک

østre havnevej 8 Esbjerg 6100 , Denmark
تلفن دفتر : ۰۰۴۵۸۹۸۷۱۷۱۶
ایمیل: denmark[At]meydaf.com

دفتر سوئد

دفتر سوئد

Långefjällsgatan 1B 40679 Göteborg , Sweden
تلفن دفتر : ۰۰۴۶۳۱۳۰۸۸۲۳۶
ایمیل: sweden[At]meydaf.com

دفتر آلمان

دفتر آلمان

Alte Zegelei 14 30419 Hannover .Germany
تلفن دفتر : ۰۰۴۹۵۱۱۸۷۹۸۹۰۲۴
ایمیل: germany[At]meydaf.com

دفتر امارات متحده

دفتر امارات متحده

Alte Zegelei 14 30419 Hannover .Germany
تلفن دفتر : ۰۰۴۹۵۱۱۸۷۹۸۹۰۲۴
ایمیل: germany[At]meydaf.com

دفتر تهران

دفتر تهران

خیابان مطهری، بعد از سهروردی،نبش کوچه امیر،پلاک ۵۶-طبقه دوم،واحد۴
تلفن دفتر : ۸۸۴۷۰۱۲۵ ۰۲۱
فاکس دفتر : ۸۸۴۷۰۲۱۸ ۰۲۱
ایمیل: tehran[At]meydaf.com