ترخیص کالا یا ترخیص

ترخیص کالا یا ترخیص یک فرایند در گمرکات است که توسط صاحب کالا یا نمایندهٔ قانونی صاحب کالا (بند ب ماده ۱ قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی) نزد گمرک جهت صادرا یا واردات کالا صورت می گیرد و در طی آن کالا با انجام تشریفات گمرکی مربوط از اماکن خارج می گردد.فرایند ترخیص کالا شامل تهیه آماده سازی و ثبت اسناد و مدارک به صورت فیزیکی یا الکترونیک و محاسبه هزینه ها شامل مالیات سود بازرگانی و حقوق گمرکی و دیگر تسهیلات ارائه شده به واردکنندگان و صادر کنندگان می باشد

boushehr-port

 

ترخیص کالاو ترخیص از تخصص های شرکت بازرگانی میداف تجارت جنوب می باشد و در راستای خدمات بازرگانی می باشد ما آماده ایم با بهره گیری تجربه خود در طول این سالها به بهترین نحوه ممکن و با سرعت و دقت بالا کلیه خدمات بازرگانی شمارا انجام دهیم
رویه های گمرکی ترخیص کالا
۱-ورود قطعی ۲-ورود موقت ۳- کالای مرجوعی ۴-ترانزیت خارجی ۵-ترانزیت داخلی ۶-صدور قطعی ۷-صدور موقت ۸-استرداد حقوق ورودی
ترخیص کالاو ترخیص از تخصص های شرکت بازرگانی میداف تجارت جنوب می باشد و در راستای خدمات بازرگانی می باشد ما آماده ایم با بهره گیری تجربه خود در طول این سالها به بهترین نحوه ممکن و با سرعت و دقت بالا کلیه خدمات بازرگانی شمارا انجام دهیم.ما همیشه در خدمت تجار و بازارگانان عزیز هستیم.